cs

Inventarizace majetku

  • Systematická inventarizace majetku s využitím čárového, QR, RFID kódu představuje velice efektivní nástroj pro jeho účinnou evidenci a správu.
  • Snadným způsobem umožní vytvořit detailní databázi majetku, který máte ve správě, můžete při pravidelných či namátkových kontrolách jednoduše zjistit co chybí, který majetek se nenachází na svém místě, kdo za něj zodpovídá, atd.
  • Existuje řada způsobů elektronické inventarizace. Pokud uvažujete o této možnosti, kontaktujte nás. Rádi Vám poradíme.
 
OBVYKLÝ POSTUP PŘI ZAVÁDĚNÍ  INVENTARIZACE
  • Provedeme "zjednodušený stavební pasport" kdy vytvoříme nejprve databázi označení místností a k nim příslušných štítků. Štítek místnosti můžeme umístit na zárubně dveří nebo do příslušného katalogu místnosti.
  • Každý předmět, který spadá do inventarizace bude označen štítkem. Štítky mohou být z nejrůznějších materiálů, dle způsobu použití a požadavku na odolnost v prostředí. Tento štítek na sobě může nést stručný popis předmětu, volitelně pak další atributy jako logo společnosti, číslo místnosti apod. a také grafický kód. Kód je přiřazen i místnosti, ve které je předmět běžně k nalezení.

1D kód

2D kód

RFID kód

 

  • Inventarizaci lez následně provádět jednoduše mobilním telefonem se, či čtečkou čárových kódů a příslušným softwarem
  • Přímo při inventarizaci mimo jiné dostáváme okamžité informace, které předměty se nacházejí jinde, než byly očekávány, případně souhrn předmětů, které chybí zcela
VÝSTUP INVENTURY
  • Inventurní protokol z hlediska účtů hlavní knihy, který slouží jako podklad pro účetnictví
  • Inventurní protokol o fyzické inventuře, které slouží jako podklad pro aktualizaci údajů o evidenci majetku