cs

Legalizace staveb

  • vyřízení – stavebního povolení, dodatečného stavebního povolení
  • geometrický plán
  • zápis do katastru nemovitostí
  • zastupování při jednání se stavebním nebo katastrálním úřadem
  • stanoviska dotčených orgánů