cs

Budovy

Stavební pasport je vhodný pro budovy, ke kterým neexistuje relevantní dokumentace stavby, která by odpovídala současnému stavu budovy. Typicky: stavba je letitá; nezkolaudovaná; historická budova; po mnoha dílčích rekonstrukcích; nebo majitelích;  apod.

Stavební pasport od nás je zpracován systémem BIM (building information model – informační model budovy). Tím je zajištěna kontinuita výstupních materiálů, protože vše důležité je již obsaženo ve 3D modelu. Každý výstup je pak už standartní nebo dle přání zákazníka.

 

Podle cílů pasportizace může být dále vytvořeno: nové očíslování místností – např. pro zavedení čárového kódu (nezbytné pro inventarizace majetku čárovým kódem), vytvoření tabulek údajů k místnostem – plochy zdí, podlah stropů, zasklených ploch (údaje pro výběr dodavatele facility, mytí a údržbu nebo malování). Materiály povrchů, údaje o počtech a parametrech instalovaných zařízení v místnostech (osvětlení, topení, kubatury, …) atd.

Nebo dále půdorysy a  tabulky: rozměrů oken, dveří, sanity, důležitých uzávěrů a rozvodů, hasící techniky a PO, … (viz více technologický pasport).

To je dobře využitelné např. pro plánování: rekonstrukcí, výměnu (oken, dveří, baterií, …) tvorbu orientačních plánů budovy, revize, výběrová řízení a kritéria pro výběr dodavatele

 
OBVYKLÉ FÁZE STAVEBNÍHO PASPORTU:

1)     Zaměření budovy z venku a zevnitř a sběr atributů, pořízení podrobné fotodokumentace

2)     Vytvoření 3D modelu stavby (BIM) + zapracování stávajících stavebních výkresů a tvorba požadovaných tabulek atributů

3)     Export dokumentace (řezy, pohledy, půdorysy, ...) - tiskem nebo digitálně

 
NEJČASTĚJŠÍ OBLASTI VYUŽITÍ PASPORTŮ
 • Legalizace stávajících staveb bez stavebního povolení
 • Zhotovení dokumentace skutečného stavu, soupisy, souhrny, ...
 • Podklady pro rekonstrukce, bourání, pronájmy či plánování
 • Plány a plánky únikových cest - PO, BOZP
 • Podklady k  dokumentace pro žádosti o dotace
 • Podklady realitním kancelářím
 • Podklady pro INVENTARIZACI majetku
 • Modelování, VIZUALIZACI interiérů, exteriérů, barev, fasád, vybavení a nábytku
 • Reálný 3D model pro ideální rozvržení plánovaných rozmístění: strojů, zařízení, výroby, nábytku...
 • Komplexní nástroj pro vizualizaci, plánování a realizaci zahrad, parků, outdoor zařízení, veřejných prostor
 • Zaměření venkovního mobiliáře a inventáře – podklady pro tvorby map a navigací
 • Návrh sestav, např. strojních zařízení, následné generování požadované dokumentace - řezů, pohledů, kót,...
 •  a jiné