Venkovní plochy

Pasport venkovních ploch a komunikací je dalším druhem pasportu, kdy do rukou dostáváte opravdu silný nástroj s potřebnými údaji pro: přesnější plánování údržby a využití pracovní síly nebo techniky, přípravu a zadávání výběrových řízení na outsourcované (najímané) služby, nebo třeba podklady pro následné žádosti o dotace.
Outdoor pasport je vhodný např. pro správce objektů a areálů, úklidové a údržbové společnosti,
nebo obce a města - plánování údržby, vytížení pracovních sil, naceňování služeb údržby, úklidových prací a sekání trávy, zametání, údržba chodníků v zimním i letním období nebo zahradnické práce.

Dále GPS zaměření městských a obecních mobiliářů (veřejné osvětlení, rozhlas,…), hřbitovy a hroby, významné body v obci a okolí (sochy, památky, turisticky významné body), dopravních zařízení a značení, nebo terénní zařízení ostatních subjektů (krmná zařízení zvěře, kontrolní a otečtová zařízení, …)