cs

Pasportizace

Stavební pasport budov

Stavební pasport je vhodný pro budovy, ke kterým neexistuje relevantní dokumentace stavby, která by odpovídala současnému stavu budovy. Typicky: stavba je letitá; nezkolaudovaná; historická budova; po mnoha dílčích rekonstrukcích; nebo majitelích;  apod.

 

    Technologický pasport instalací

Z obdobných důvodů jako u stavebního pasportu, nabízíme pasport technologický. Ten představuje přesné polohové zaměření skutečného stavu instalací (profesí) a následného vytvoření dokumentace skutečného provedení, nebo jej doplňuje.

   Venkovní plochy, outdoor pasport, generel

Pasport venkovních ploch, komunikací, mobiliáře atd. je dalším druhem pasportu, kdy do rukou dostáváte
opravdu silný nástroj s potřebnými údaji pro: přesnější plánování údržby a využití pracovní síly nebo
techniky, přípravu a zadávání výběrových řízení na outsourcované (najímané) služby, nebo třeba
podklady pro následné žádosti o dotace.
Outdoor pasport je vhodný např. pro správce objektů a areálů, úklidové a údržbové společnosti,
nebo obce a města - plánování údržby, vytížení pracovních sil, naceňování služeb údržby, úklidových
prací a sekání trávy, zametání, údržba chodníků v zimním i letním období nebo zahradnické práce.


NEJČASTĚJŠÍ OBLASTI VYUŽITÍ PASPORTŮ
 1. Legalizace stávajících staveb bez stavebního povolení

 2. Zhotovení dokumentace skutečného stavu, soupisy, souhrny, ...

 3. Podklady pro rekonstrukce, bourání, pronájmy či plánování

 4. Plány a plánky únikových cest - PO, BOZP

 5. Podklady k  dokumentaci na žádosti o dotace

 6. Podklady pro prodej nebo pronájem, např. pro realitní kanceláře

 7. Podklady pro inventarizaci majetku, mobiliáře, depozitu

 8. Modelování a vizualizace interiérů, exteriérů, barev, fasád, vybavení a nábytku

 9. Reálný 3D model pro ideální rozvržení plánovaných rozmístění strojů, zařízení, výroby, nábytku...

 10. Komplexní nástroj pro vizualizaci, plánování a realizaci zahrad, parků, outdoor zařízení, veřejných prostor

 11. Zaměření venkovního mobiliáře a inventáře, podklady pro tvorby map a navigací obcí

 12. Návrh sestav, např. strojních zařízení, následné generování požadované dokumentace - řezů, pohledů, kót,...

 a jiné