cs

Nabízíme, dodáváme, zprostředkujeme


  • Inženýrská činnost ve výstavbě

Zajišťujeme jednání s úřady při vyřizování stavebního povolení, od pasportu až po kolaudaci. Včetně legalizace černé stavby nebo jiných historických problematik.


  • Projekty elektroinstalací SLN, SLP

Vytváříme a dodáváme projety elektroinstalací silnoproudu i slaboproudu, pro všechny stupně projektové dokumentace.


  • Projekty hromosvodů (bleskosvodů - LPS - vnější a vnitřní ochrany před bleskem)

Vytváříme a dodáváme projety hromosvodů / bleskosvodů / vnější a vnitřní ochrany před bleskem.


  • Protokol vnějších vlivů

Vytváříme protokoly vnějších vlivů; nyní již nezbytná součást všech projektových a revizních prací.


  • TDI - technický dozor investora

Zajišťujeme technický dozor investora na stavbách.


  • PENB - energetický průkaz budovy

Vytváříme a dodáváme energetické průkazy budo (též zvané energetické štítky)


  • Energetický audit

Nabízíme služby energetického auditora, vč. energetického poradenství, např. v oblasti úspor.


  • Započitatelné plochy

Dodáme vám protokol s výpočtem započitatelné plochy (např. pro rozúčtování nákladů na vytápěí) dle zákona.


  • Projekty staveb

Nabízíme projekční a inženýrskou činnost v oblasti pozemního stavitelsvtí.