Nabídka digitalizace

Provádíme digitalizaci tištěných médií, fotodokumentace, videokazet i audiokazet všech* formátů vč. sw a hw korekcí a odstraněním vad. Profesionálně, rychle, kvalitně a s individuálním přístupem.

Pro podrobný přehled o této nabídce a bližší informace jsme spustili specializovaný portál CentrumDigitalizace.cz věnovaný jen tomuto tématu.

 

Co digitalizujeme...?

Tištěné dokumenty

Papírová dokumentace, smlouvy, technické výkresy, důležité dokumenty, nebo třeba knihy, časopisy noviny, dopisy atd... Zdigitalizujeme vše. 

Dokumenty získají věčnou podobu. Můžete je třeba znovu editovat v textových editorech, přehledně katalogizovat, vypálit nebo sdílet s ostatními.

Stejně editovatelné mohou být za určitých technických podmínek také vaše ostatní písemnosti papírové povahy.

TIP: S využitím naší služby OCR můžete své dokumenty po digitalizaci editovat a upravovat v běžných editorech (WORD, EXCEL, …) tak jak jste zvyklí, jakoby papírovými nikdy nebyly.

 

Analogová média

Kazety, až na hrstku nadšenců, už dnes využívá málo kdo. Přesto stále vlastníme spousty nahrávek na audio a video kazetách, páskách, LP deskách. V nemálo případech jde o jedinečné chvíle,  které bychom si znovu rádi připomněli...

Bohužel už je často nemáme ani na čem přehrát nebo nám zabírají spousty místa. Navíc životnost těchto médií je velmi časově omezená a jsou značně náchylná k poškození - nevhodná k archivaci dat.

Mimoto neumožňují tak snadné sdílení jako moderní digitální formáty.

Pomocí naší profesionální digitalizace analogových médií a ostatních video a audio nosičů můžete archivovat Vaše, nebojme se říci, dnes už „poklady“ věčně, snadno je sdílet mezi přáteli a rodinou, nebo si je pouštět z DVD.

Projektovou dokumentaci

Schémata zapojení, výkresy strojních součástek, archívy a projekty...  Naskenujeme vaše papírové materiály rychle a profesionálně.

TIP: Digitalizací projektové dokumentace lze získat formát „vektor“ (například formát dwg), který si poté můžete na základě vlastních potřeb dále editovat a upravovat.

V praxi získáte možnost malé schéma beze ztráty kvality, tisknout na neomezený formát a Vaše technická dokumentace nabude digitalizací zcela nové rozměry.

 

Nabízíme dále:

  • překreslování papírové výkresové dokumentace do digitální podoby ve 2D a 3D (formáty dwg, dxf a další)
  • stavební, profesní, elektrotechnické i strojní výkresy
  • podklady mohou být jakékoliv papírové výkresy nebo zakótované skici
  • zpracování dle požadavku zadavatele včetně definování typů čar, kot, hladin atd.
  • dodržení firemních zvyklostí nastavení u výkresů (formát, popisové pole...)
  • cena dohodou dle rozsahu, hustotě a složitosti úprav výkresů

Ostatní digitalizace

Skenování dokumentů do elektronické podoby = dokumentace okamžitě přístupná koncovým uživatelům, ať se nacházejí kdekoliv = rychlejší a jednodušší přístup k důležitým dokumentům a informacím.

Digitalizace, indexace digitálního archívu a využití množství stromových struktur významně přispívá k pružnějšímu celofiremnímu sdílení, vyhledávání a využití dokumentů a informací.

Dokumenty lze ukládat ve formátech běžně používaných aplikací nebo ve standardních formátech pro výměnu dat (pdf) a to podle potřeb organizace nebo uživatelů.

Digitalizace fotografií, negativů a pozitivů

Skenování papírových fotografií ve vysokém rozlišení nabízí momentálně jednu z nejdostupnějších služeb k uchování těchto vzácných dat. Samozřejmostí jsou nezbytné hardwarové a softwarové korekce, popřípadě ruční vyčištění (fyzické i grafické) a obnovení původního obrazu.

Pro více informací nás kontaktujte na info@pasport.eu

Nebo navštivte náš specializovaný portal CentrumDigitalizace.cz

připojte se k nám na Google+