Projekty rodinných domů

Při prodeji nebo pronájmu rodinného domu je vlastník povinnen opatřit si průkaz energetické
náročnosti budovy. Průkaz nebo jeho ověřenou kopii je povinnen předložit možnému kupujícímu
budovy a při podpisu kupní smlouvy musí být průkaz nebo jeho ověřená kopie součástí této
smlouvy.
 Při inzeraci prodeje nebo pronájmu RD musí být uvedena energetická třída ve všech
reklamních a inzertních materiálech. Pokud není PENB zpracován, musí být uvedena nejhorší
energetická třída G.
  VÝJÍMKA:
 Průkaz nemusí být zpracován, pokud se jedná o prodej nebo pronájem rodinného domu
vystaveného před 1.lednem 1947 (a pokud od tohoto termínu nebyly na domě provedeny žádné
větší změny dokončené budovy) a pokud se tak prodávající a kupující písmeně dohodnou.
 
? NOVOSTAVBY
Od roku 2013 platí pro novostavby povinnost předložit energetický průkaz při žádosti o stavební
povolení nebo ohlášení stavby.
Stejná povinnost platí pro rekonstruované objekty- pokud se renovuje více než 25% obálky
budovy.
 
? PRODEJ NEBO PRONÁJEM BYTU/ BYTOVÉ DOMY

Vlastník budovy, bytu nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni opatřit si průkaz
při prodeji budovy, pronájmu budovy, prodeji bytu, od 1.ledna 2016 i při pronájmu bytu. Tento
průkaz jsou povinni předložit možnému zájemci o koupi nebo pronájem a průkaz nebo jeho
ověřená kopie musí být součástí kupní nebo nájemní smlouvy.

Při realitní inzerci je inzerující povinnem uvést energetickou třídu ve všech inzertních,
reklamních a propagačních materiálech. Pokud není výsledek PENB k dispozici, je nutno
uvést nejhorší energetickou třídu G.
Pokud vlastníkovi bytu nebyl na písemné vyžádání předán společenstvím vlastníků energetický
průkaz zhotovený pro bytový dům, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a
tepelné energie za uplynulé 3 roky.
 
?  BUDOVY UŽÍVANÉ ORGÁNEM VEŘEJNÉ MOCI

U budov uživaných orgánem veřejné moci je povinnost zpracování PENB rozdělena termínově
následovně:
Budova s energeticky vztažnou plochou větší než 500m2        od 1.7.2013
Budova s energeticky vztažnou plochou větší než 250m2 od 1.7.2015
Pozn. energeticky vztažná plocha= součet podlahové plochy všech vytápěných podlaží
 
? VÝJÍMKY
Průkaz energetické náročnosti budovy nemusí být zpracován v případě těchto staveb:
1. u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50m 2
2. u budov, které jsou kulturní památkou nebo jsou v památkové rezervaci
3. u budov užívaných jako místa bohoslužeb nebo pro náboženské účely
4. u staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jenom část roku a jejichž odhadované
spotřeba energie je nižší než 25% spotřeby energie, ke které by došlo při celoročním užívání
5. u průmyslových a dílenských provozů se spotřebou energie do 700GJ za rok
 
Energetický průkaz platí 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny
dokončené budovy.