PENB

PENB (průkaz energetické náročnosti budov) je odborný dokument, jehož výstupem je vyhodnocení
spotřeby energie objektu za jednotku času. Představuje zákonnou povinnost pro fyzické a ostatní
právnické osoby od celkové roční spotřeby energie ve výši 35 000 GJ. A také pro organizační složky
státu, kraje, obce a jejich příspěvkové organizace od celkové roční spotřeby energie 1 500 GJ.
Je upraven zákonem 406/2000 Sb. ve znění zákona 318/2012 Sb. Zpracování se řídí vyhláškou č.78/2013 Sb.