Domů  »  BUDOVY   »  BIM

Co je to BIM?


BIM

Building Information Modeling (BIM, informační model budovy) je inteligentní proces pro tvorbu a správu projektů založený na 3D modelu objektu. Usnadňuje výměnu informací v rámci procesu návrhu projektu, výstavby a používání budovy. Umožňuje tvořit a spravovat projekty pozemních a inženýrských staveb infrastruktury - rychleji, ekonomičtěji a s nižším dopadem na životní prostředí. Umožňuje lepší, informovanější rozhodování a plánování a zabraňuje prodražování stavebních prací.

Podle průzkumu NBS neexistuje "minimální" velikost projektu pro BIM. U všech typů projektů BIM poskytuje bohatší a hodnotnější výstupní materiály - nejen pouhou výkresovou dokumentaci. BIM je rovněž fakticky nutným předpokladem pro efektivní využití konceptu IPD (Integrated Project Delivery).

  

Hlavní výhody BIM
  • Úspora času
  • Zvýšení produktivity práce
  • Kontrola výdajů za rekonstrukce a údržbu
  • Eliminace chyb
  • Kontrola nad celým projektem
  • Vyšší konkurenceschopnost
  • Vyšší ziskovost projektů